Bộ sách giáo khoa xã hội hoá đầu tiên có gì ưu việt?

Bộ sách giáo khoa xã hội hoá đầu tiên có gì ưu việt?

Bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều là một trong năm bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2020 – 2021.

TIẾT LỘ VỀ BỘ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 1 EXPLORE OUR WORLD

26/03/2020

Lựa chọn sách giáo khoa sao cho đúng?

26/03/2020