Bộ sách cánh diều có 3 điểm nhất

Bộ sách thứ nhất (đầu tiên) góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá sách giáo khoa, xoá bỏ cơ chế độc quyền trong lĩnh vực xuất bản – in – phát hành sách giáo khoa.

Bộ sách đầy đủ, đồng bộ và duy nhất gồm tất cả các môn học lớp 1 theo QĐ số 4507/QĐ ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ sách thống nhất về tư tưởng “Mang cuộc sống vào bài học – Đưa bài học vào cuộc sống"

Ý nghĩa đặt tên bộ sách CÁNH DIỀU

1. Cánh diều gắn với tuổi học trò nhiều ước mơ bay bổng.

2. Mọi bài học trong sách đều gắn với thực tiễn cuộc sống như cánh diều gắn với mặt đất bằng dây diều.

“Mang cuộc sống vào bài học – Đưa bài học vào cuộc sống”.

3. Bộ sách giúp học sinh có cơ hội bay cao trên bầu trời tri thức bao la như diều gặp gió.