Tiết lộ những điểm mới của bộ sách giáo khoa lớp 1 xã hội hóa đầu tiên

Tiết lộ những điểm mới của bộ sách giáo khoa lớp 1 xã hội hóa đầu tiên

Thiết kế bắt mắt, chú trọng yêu cầu giảm tải, có bảng tra cứu từ ngữ theo số trang, … là những điểm mới của bộ sách “Cánh diều” -một trong 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 vừa được Bộ GDĐT thông qua.

Nhiều chuyên gia hàng đầu tham gia làm bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều

30/12/2019

Có gì mới trong bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên?

30/12/2019