Toạ đàm trực tuyến: “Xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa-thuận lợi và thách thức”

Toạ đàm trực tuyến: “Xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa-thuận lợi và thách thức”

Các khách mời tham dự Toạ đàm: “Xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa-thuận lợi và thách thức". Ảnh: Sơn Tùng
Các khách mời tham dự Toạ đàm: “Xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa-thuận lợi và thách thức”. Ảnh: Sơn Tùng

Sách giáo khoa lớp 1 đầu tiên công khai trên mạng để tham khảo miễn phí

06/03/2020

Công bố chính thức bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên tại Việt Nam

06/03/2020